Jak pojistit odpovědnost

obrázek

Z pojištění odpovědnosti se hradí škoda, kterou neúmyslně způsobíme jiné osobě. Pojištění odpovědnosti se dělí na odpovědnost v běžném občanském životě, odpovědnost vůči zaměstnavateli, odpovědnost z vlastnictví nemovitosti, odpovědnost podnikatele a další..

 

Jaký je dostatečný limit?

Nejsnáze se to určí u pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli. Ten po nás může chtít čtyři a půl násobek hrubé měsíční mzdy. U ostatních typů odpovědnosti to tak jednoduché není.

Jisté je, že limit ve výši 1 nebo 2 miliony je nedostatečný. Při nastavování pojistky lidé často tlačí na co nejnižší cenu a neberou v potaz na jaký problém si při tom zadělávají. Pokud jen někomu rozbijí okno, tak to stačit bude, ale pokud dojde ke zranění s trvalými následky nebo k úmrtí, tak budou mít problém. Soudy poškozeným přiznávají nárok na odškodné v milionových částkách.

V roce 2017 bylo průměrné jednorázové odškodnění za duševní útrapy pozůstalých 2 135 092 korun. A toto není konečná částka.

Nezapomínejte na to, že pojišťovny platí jen do výše sjednaného limitu v pojistce. Vše co je nad tento limit si ten kdo škodu způsobil hradí sám ze svého. A to může být závazek do konce života.

 

Pro koho je toto pojištění určené?

Jednoduše pro každého! Podceňovat by ho neměli zejména rodiče dětí, majitelé zvířat – hlavně psů, cyklisté, sportovci, kutilové….

Majitelé nemovitostí by se měli pojistit pro případ, že se při nečekané události někdo zraní. Například padajícím sněhem ze střechy, ten může navíc poškodit zaparkované auta. Další škoda může vzniknout sousedům při hašení požáru vašeho domu, nebo přímo rozšířením požáru na sousední objekty.

Také při cestách na dovolenou se vyplatí pojištění odpovědnosti nepodceňovat. Srážka na sjezdovce, nebo vyplavený apartmán dovedou pěkně zatočit s rozpočtem.

 

Jak si sjednat pojištění odpovědnosti

Není nutné uzavírat pojištění zvlášť pro každého, dá se udělat smlouva, která chrání všechny osoby žijící ve společné domácnosti.

Pojištění odpovědnosti lze sjednat buď samostatně, nebo dohromady třeba s pojištěním nemovitosti. Bývají u toho rozdílné cenové podmínky a vždy je potřeba udělat kalkulaci pro porovnání.

Pro pomoc s výběrem a nastavením pojištění mi zavolejte. Telefon a email najdete dole pod článkem.

Richard Šimek
Richard Šimek
Pojištění, Investice, Úvěry
Připravím nabídku pojištění včetně porovnání napříč trhem.
Při výběru investičních produktů kladu důraz na dostupnost vložených prostředků, jejich zhodnocení a nízké poplatky.
Pomáhám klientům zbavit se nevýhodných úvěrů a získat lepší podmínky u nově sjednávaných.