povinné informace

Pojistné produkty zprostředkovávám jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB pod č. 224112PPZ a zároveň registrovaný pod pojišťovacím agentem Broker Trust, a.s. 032585PA.

Bližší informace získáte na http://www.brokertrust.cz/proklienty

 

Spotřebitelské úvěry zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 05115868 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.

Bližší informace získáte na http://www.brokertrust.cz/proklienty

 

Investiční produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 05115868 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.

Bližší informace získáte na http://www.brokertrust.cz/proklienty